Camera hành trình Vietmap IDVR P1 thiết kế màn hình gương đa chức năng

Camera ghi hình kép: Ghi hình cùng lúc trước & sau

Định vị xe trực tuyến: Ứng dụng định vị xe từ xa

Truyền hình trực tiếp: Hỗ trợ truyền hình trực tiếp từ xa

WIFI HOTSPOT 3G: Kết nối mọi lúc với dữ liệu 3G

Phần mềm VIETMAP S1: Dẫn đường thông minh, nhiều tính

.
.
.
.